YÖNETİM SİSTEMLERİ

YÖNETİM SİSTEMLERİ

Kalite Politikamız

İnşaatta kalitenin, İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre risklerinin değerlendirildiği bütünleşik bir kavram olduğu bilinciyle yasal şartlara ve kendiliğimizden tabi olduğumuz sosyal sorumluluklara uyarak, çalışmalarımız esnasında oluşabilecek olumsuz etkileri proaktif yaklaşım çerçevesinde tamamıyla ortadan kaldırmaktır. Yılların birikimine, kurduğu etkin eğitim ve iletişim yapısıyla çalışanlarının yetkinliğini ve katılımcılığını eklemek, tedarikçi işbirliğini artırarak müşteri odaklı olma bilincini sürdürmek ve böylece müşterilerine beklentilerinin ötesinde inşaatlar yapmaktır.

ISO 9001

Başarıyla tamamladığı projeleriyle inşaat sektöründe kalitesini ispat etmiş olan Özaltın İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. 2000 yılında kalitesini belgelemek üzere çalışmalarını tamamlamıştır. Uluslararası akreditasyona sahip ISO 9001 belgesi alınmış ve düzenli olarak yapılan iç ve dış denetimlerle yenilenmektedir.

Kurulan Kalite Yönetim Sistemi daha sonra İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre Yönetim Sistemleri ile entegre edilmiştir. Entegre yönetim sistemi, Kalite Yönetim Sistemleri El Kitabında tanımlanarak, şirketin misyonuna uygun sürekli gelişim ve şartlara uyumlu kalite politikası aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.

Misyonumuz

İnşaat sektöründe dünya çapında bir marka olmaktır.

İSG YÖNETİMİ

OHSAS 18001

Ürün gerçekleştirme sürecinden etkilenen her bireyin sağlığı ve güvenliği vazgeçilmez kalite gerekliliğimizdir. Bu düşünceden hareketle 2003 senesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kurulmuş ve Kalite Yönetim sistemimize entegre edilmiştir. Kurduğumuz bu sistemle amacımız,

 • Potansiyel tehlikeleri kaynağında önlemek,

 • Risklerimizi kabul edilebilir seviyelerde tutmak,

 • Sağlıklı koşullarda çalışma alanları yaratarak iş güvenliği bilincini artırmak,

 • İş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulmasına katkıda bulunmaktır.

İSG Bilincimiz

Risk değerlendirmesi temelli, proaktif yaklaşımla tüm kazaların önlenebileceği bilinci çalışanlarımıza aktarılmaktadır. Bu bilincin yaygınlaştırılmasında eğitim ve toplantılar öncelik teşkil etmektedir.

İSG Eğitimleri

Periyodik olarak düzenlenen iç ve dış kaynaklı eğitimlerimiz;

 • Oryantasyon

 • İSG Temel Eğitimi

 • KKD, GKD

 • Risk Değerlendirmesi

 • Yüksekte Çalışma ve İskeleler

 • Elektrikle Yapılan İşlerde İSG

 • Elle Yapılan İşlerde İSG

 • İş Ekipmanları

 • Uyarı İşaretleri

 • Bakım ve Onarım İşlerinde İSG

 • Operatörlük Eğitimleri

 • Kaynak Teknolojisi ve Tekniği

 • Ekranlı Ekipmanlarla Çalışmalarda İSG

 • Yangın ve Yangından Korunma

 • İlk Yardım

 • İş Hukuku

ÇEVRE YÖNETİMİ

ISO 14001

Ürün gerçekleştirme sürecinin her aşamasında çevre, aynı zamanda kalite gerekliliği olarak kabul edilmiştir. Bu anlayışını belgelemek isteyen şirketimiz, ISO 14001:2004 sertifikasını da alarak Entegre Yönetim sistemine katmıştır.

Çevreye olan duyarlılık, yapılan her türlü faaliyette sistematik olarak ele alınmakta ve teknolojik gelişmeler takip edilerek optimum çözümler üretilmektedir.

Çevre Bilincimiz

Çalışılan faaliyet alanlarında, hava, toprak ve suyun kirlenmesini minimum seviyede tutacak, doğal kaynak tüketimini azaltıcı düzenlemeler yapılmaktadır. Eğitimlerimiz, bilincin artırılması ve yeni gelişmelerin paylaşılmasında en iyi araç olarak kullanılmaktadır.

Eğitimler

 • Çevre Bilinci

 • Atıkların Yönetimi

 • Çevre Mevzuatı

Çevre Yönetimi
98,5 KB

İndir

Kalite Yönetimi
97,2 KB

İndir

İSG Yönetimi
382,6 KB

İndir