YÖNETİM SİSTEMLERİ

YÖNETİM SİSTEMLERİ

ISO 9001

Başarıyla tamamladığı projeleriyle inşaat sektöründe kalitesini ispat etmiş olan Özaltın İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. 2000 yılında kalitesini belgelemek üzere çalışmalarını tamamlamıştır. Uluslararası akreditasyona sahip ISO 9001 belgesi alınmış ve düzenli olarak yapılan iç ve dış denetimlerle yenilenmektedir.

Kurulan Kalite Yönetim Sistemi daha sonra İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre Yönetim Sistemleri ile entegre edilmiştir. Entegre yönetim sistemi, Kalite Yönetim Sistemleri El Kitabında tanımlanarak, şirketin misyonuna uygun sürekli gelişim ve şartlara uyumlu kalite politikası aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.

Misyonumuz

İnşaat sektöründe dünya çapında bir marka olmaktır.

Kalite Politikamız

Kalitesine güvenen şirket kültürümüz ile;

Taahhütlerimizdeki iç ve dış hususların memnuniyetini arttırmak için;

Net ve anlaşılır bir iletişim ağı, güçlü organizasyon yapısı desteğiyle,

Müşteri şartlarına ve yasal mevzuata uyumu sağlayarak,

Kalitemizi etkileyen süreçlerdeki riskleri ve fırsatları belirleyerek ve yöneterek,

Kurmuş olduğumuz yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmek, anlaşılmasını sağlamak, zamanında ve doğru işler üretmektir.

İSG YÖNETİMİ

ISO 45001

Ürün gerçekleştirme sürecinden etkilenen her bireyin sağlığı ve güvenliği vazgeçilmez kalite gerekliliğimizdir. Bu düşünceden hareketle ilk defa 2003 senesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kurulmuş ve Kalite Yönetim sistemimize entegre edilmiştir.

Kurduğumuz bu sistemle amacımız,

 • Potansiyel tehlikeleri kaynağında önlemek,

 • Risklerimizi kabul edilebilir seviyelerde tutmak,

 • Sağlıklı koşullarda çalışma alanları yaratarak iş güvenliği bilincini artırmak,

 • İş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulmasına katkıda bulunmaktır.

İSG Politikamız

Sağlıklı ve Güvenli çalışma koşullarını oluşturmak ve güvenli çalışma kültürünü yaşatmak için;

Risk analizi yapmak, mümkünse tehlikeleri ortadan kaldırmak, kabul edilebilir risk seviyesinde kalmak ve yasal mevzuata uygun çalışmak,

Çalışmalarımızdan etkilenen tüm tarafların sağlığını ve güvenliğini gözetmek,

Kurmuş olduğumuz iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmek, anlaşılmasını sağlamak,

İş Sağlığı ve Güvenliği “ortak sorumluluğumuzdur” bilinci ile çalışılması ve bu konuda gereken her türlü desteğin verilmesidir.

İSG Bilincimiz

Risk değerlendirmesi temelli, proaktif yaklaşımla tüm kazaların önlenebileceği bilinci çalışanlarımıza aktarılmaktadır. Bu bilincin yaygınlaştırılmasında eğitim ve toplantılar öncelik teşkil etmektedir.

İSG Eğitimleri

Periyodik olarak düzenlenen iç ve dış kaynaklı eğitimlerimiz;

 • Oryantasyon (İSG Politikası ve uygulamaları)

 • İSG Temel Eğitimi

 • KKD, GKD

 • Risk Değerlendirmesi

 • Yüksekte Çalışma ve İskeleler

 • Elektrikle Yapılan İşlerde İSG

 • Elle Yapılan İşlerde İSG

 • İş Ekipmanları

 • Uyarı İşaretleri

 • Bakım ve Onarım İşlerinde İSG

 • Operatörlük Eğitimleri

 • Kaynak Teknolojisi ve Tekniği

 • Ekranlı Ekipmanlarla Çalışmalarda İSG

 • Yangın ve Yangından Korunma

 • Acil Durumlar

 • İlk Yardım

 • İş Hukuku

ÇEVRE YÖNETİMİ

ISO 14001

Ürün gerçekleştirme sürecinin her aşamasında çevre, aynı zamanda kalite gerekliliği olarak kabul edilmiştir. Bu anlayışını belgelemek isteyen şirketimiz, ISO 14001 sertifikasını da alarak Entegre Yönetim sistemine katmıştır.

Çevreye olan duyarlılık, yapılan her türlü faaliyette sistematik olarak ele alınmakta ve teknolojik gelişmeler takip edilerek optimum çözümler üretilmektedir.

Çevre Politikamız

Doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak ve tüketimi azaltmak için;

Yasal mevzuata uygun şekilde çevresel faaliyetleri yönetmek,

Faaliyetlerimizden kaynaklanan atıkları azaltmak ve/veya tekrar kullanılabilmesini sağlamak,

Çevresel risklerin değerlendirildiği, risklerin ve fırsatların yönetilerek anlaşılmasının sağlandığı bir çevre yönetim sistemi kurmak, sürekli iyileştirmek,

Tüm çalışanlarımıza ve yüklenicilerimize çevrenin korunması, temiz çalışma alanlarının devam ettirilmesi için öncülük etmek ve çevre bilincini arttırmaktır.

Çevre Bilincimiz

Çalışılan faaliyet alanlarında, hava, toprak ve suyun kirlenmesini minimum seviyede tutacak, doğal kaynak tüketimini azaltıcı düzenlemeler yapılmaktadır. Eğitimlerimiz, bilincin artırılması ve yeni gelişmelerin paylaşılmasında en iyi araç olarak kullanılmaktadır.

Eğitimler

 • Çevre Bilinci

 • Atıkların Yönetimi

 • Çevre Mevzuatı

Çevre Yönetimi
5,2 MB

İndir

Kalite Yönetimi
9,5 MB

İndir

İSG Yönetimi
4,1 MB

İndir

Risk Yönetimi
5,5 MB

İndir