Kariyer

Kariyer

İK Politikamız

Yüksek performans sahibi, iş disiplinini, görev ve sorumluluklarını benimsemiş, insana ve çevreye saygılı, yeniliği ve gelişmeyi arayan, en iyi kaliteyi hedefleyen, ulusal ve uluslararası düzeyde ilkeleri oluşturulmuş, yaratıcı, lider rolünü üstlenen, girişimci ve dinamik bir personel politikasını öngörmektedir.

Performans Değerlendirme Sistemi

Uygulanan performans değerlendirme sisteminde çalışanın temel sorumluluk alanları ve sorumluluk göstergeleriyle ulaşılmak istenen hedefler konusunda tartışma ortamı hazırlanmakta ve belirlenen bir temel üzerinden periyodik olarak tekrarlanan performans ölçümlemeleri yapılmaktadır.

Kariyer Planlama

Şirketimizde Kariyer Planlama çerçevesinde, çalışanlarımızın işlerindeki becerilerini geliştirmeyi ve onları ilgi duydukları, sahip oldukları özelliklere göre başarılı olabilecekleri diğer iş alanlarına hazırlamayı hedeflemekteyiz.

Staj Başvuruları

Staj başvuruları Mayıs ayı sonuna kadar kabul edilmekte ve kontenjanlarımız doğrultusunda öğrencilere yaz dönemi (Haziran-Eylül) için staj imkânı sağlanmaktadır.

Staj yapmak isteyen öğrencilerin, İnsan Kaynakları birimine, kısa özgeçmişleri ve staj yapmak istedikleri bölümü, yeri/ili ve staj süresini belirten bir ön yazıyla başvurmaları gerekmektedir. Başvurular, e-posta, faks, web sitesi yolu ile veya şahsen yapılabilmektedir.

Başvurular değerlendirildikten sonra, öğrencilere staj başvurusuyla ilgili, olumlu veya olumsuz, e-posta veya telefon aracılığıyla bilgi verilmektedir.

İş Başvuru Formu