Sosyal Sorumluluk

Sosyal Sorumluluk

Özaltın Holding; Milli Eğitim Bakanlığı'na hibe ettiği okullar, ihtiyacı olan başarılı öğrencilere verdiği burslarla ve ileriki yıllarda eğitim alanında yapmayı planladığı önemli projeleriyle daha iyi bir toplum yaratılmasına katkıda bulunmak amacını hayata geçirmiştir.

Yaptığı hizmetlerle olduğu kadar, yarattığı doğrudan veya dolaylı istihdam olanakları, yatırımları ve ödediği vergilerle tüm toplum için değer yaratan Özaltın Holding, gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle de geniş anlamda tüm toplum için faaliyette bulunduğunu somut olarak ortaya koymaktadır.

Kuruluşların değerinin, içinde bulundukları toplumdan kazandıklarını o topluma geri vermesiyle ölçüldüğüne inanan Özaltın Holding, bu ilkeden hareketle eğitim, sanat ve spor alanlarında gösterdiği faaliyetleriyle topluma doğrudan veya dolaylı bir şekilde destek olmaya devam etmektedir.

Ayrıca; Özaltın Holding yurtdışında iş yaptığı ülkelerde ülkemizin ve Türk insanının tanıtımı amacıyla da faaliyetlerde bulunmakta ve bölge insanının istihdamına katkı sağlamaktadır.

Kalıcı Eserler

Bugüne kadar Özaltın Holding'in tamamladığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'na teslim ettiği 4 eğitim kurumunda da öğrencilerin ihtiyacı olabilecek her şey karşılanmış, Milli Eğitim Bakanlığı'nın projelerine uygun örnek ve modern eğitim tesisleri kurulmuştur.

Diğer Eğitim Projeleri

Birçok eğitim kuruluşuna destek veren Özaltın Holding ayrıca yurdun çeşitli yerlerinden gelen talepler doğrultusunda ilköğretim okullarının bilgisayar, fotokopi makinası , kitap, bakım, onarım vb. gibi ihtiyaçlarını karşılamaya devam etmektedir.

Burslar

Özaltın Holding tarafından her yıl Türkiye’de öğrenim gören ve maddi desteğe ihtiyaç duyan başarılı üniversite öğrencilerine karşılıksız eğitim bursu verilmektedir.

Özaltın Holding bursları, öğrencilerin başarı ortalamalarına göre verilmektedir. Verilen burslarda, Özaltın Holding'in faaliyet gösterdiği alanlara göre, mühendislik ve işletme bölümleri ağırlık kazanmaktadır.